Fréttir

Menning og listir á Norðurlöndum

– hvernig upplifa íslenskir og erlendir listamenn á Íslandi norrænt samstarf á sviðum lista og menningar?

 

Ráðgjafahópur Norræna menningarsjóðsins stendur fyrir opnum fundi í kjallara Alþjóðahússins mánudagskvöldið 31. ágúst klukkan 20. Markmið fundarins er að fjalla um mikilvægi samstarfs á vettvangi lista og menningar, sérstaklega með tilliti til innflytjenda á Norðurlöndunum. Þrír góðir gestir munu fjalla um málið frá sinni hlið og vekja upp spurningar á borð við: Hvað er norræn menning? Hvernig upplifa listamenn af erlendum uppruna á Íslandi norræna samvinnu? Hvaða tækifæri gefast og hvaða hindranir eru í veginum?

 

Gestir fundarins eru:

Bernd Ogrodnik, brúðuleikari

Karen María Jónsdóttir, fagstjóri dansdeildar Listaháskóla Íslands

Stefán Baldursson, óperustjóri og fulltrúi Íslands í stjórn Norræna Menningarsjóðsins

 

Nánari upplýsingar gefa Oddný Sturludóttir (S: 698 0033) og Einar Skúlason (S: 663 2113).

 

Vinnuaðstaða í Hvalfirði

Síbería, Sakha-Jakútíja, menningarhús Ísjaka er staðsett rétt við Maríuhöfn í Hvalfirði.

Húsið er eingöngu leigt til félagsmanna SÍM og félagsmanna aðildarfélaga BÍL – Bandalags íslenskra listamanna.

Húsið verður leigt eina viku í senn, en hægt er að bóka strax því laust er í júní.

Þetta hús er í eigu Kjuregej Alexöndru  Argunova, listakonu. Hún er fædd í Jakútíu en býr og starfar hér á Íslandi.

Ríkisstjórn Jakútíu ákvað á sínum tíma að gefa efni í hefbundið jakútískt hús og lét flytja til Íslands með stuðningi íslenska menntamálaráðuneytisins. Húsið stendur á landi Alexöndru við Maríuhöfn í Hvalfirði. Húsið ber að umgangast með virðingu og natni.

Húsið skal nota til að skapa LIST og KÆRLEIKA, FRIÐ og VINÁTTU

Húsið er staðsett í landi Neðra-Háls, á Hálsnesi í Kjós, Hvalfirði í um 45 mín akstur frá Reykjavík.

Það er 5 mín akstur í Hvammsvík þar sem er heitur pottur og hægt að fara í golf, silungaveiði ofl.

Húsið er leigt með húsgögnum, eldhúsbúnaði og öðrum lausamunum. Húsið er opið og bjart, með arni í stofu og svefnplássi fyrir allt að 4 manns.

Vikan er leigð á kr. 30.000.- og leigt er frá föstudegi til föstudags.

Myndir og nánari upplýsingar má sjá á heimasíðu SÍM:

http://sim.is/Index/Islenska/Hagnytt/OrlofshusSIM/

 

Mótun listastefnu

Á vegum BÍL eru nú teknir til starfa hópar listamanna við að móta listastefnuna, menningarstefnu Bandalagsins. Áætlað er að starfinu ljúki 30. október, en þá er ætlunin að eiga fund með menntamálaráðherra og afhenda listastefnuna.

Þriðjudaginn 9. júní var haldinn einkar vel heppnaður fundur þar sem starfið hófst í fimm hópum, en þeir eru svo skipaðir:

 

Ritlist

Hávar Sigurjónsson

Kristín Helga Gunnarsdóttir

Pétur Gunnarsson

 

Myndlist og arkitektúr

Áslaug Thorlacius

Einar Garíbaldi Eríksson

Sigríður Magnúsdóttir

Sigríður Maack

 

Tónlist

Árni Sigurbjarnarson

Gunnar Hrafnsson

Kristín Mjöll Jakobsdóttir

Sjón

Tryggvi M. Baldvinsson

Þórir Jóhannsson

 

Sviðslistir

Frosti Friðriksson

Gunnar Gunnsteinsson

Helena Jónsdótti

Randver Þorláksson

Þórdís Elva Þorvaldsdóttir

 

Kvikmyndir

Ari Kristinsson

Ágúst Guðmundsson

Hjálmtýr Heiðdal

Sveinbjörn I Baldvinsson

 

Stefnumótuninni stýrir Njörður Sigurjónsson, en honum til aðstoðar er Sólveig Pálsdóttir. Verkið er unnið í samvinnu við Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Bifröst.

 

Viðskipti við Kanada

3. júní var haldinn kynningarfundur hjá Útflutningsráði á viðskiptatækifærum í Kanada, en aukinn áhugi á þeim felst m.a. í því að fríverslunarsamningur milli Kanada og EFTA ríkjanna gengur í gildi 1. júlí næstkomandi.

Á fundinum var meðal annars vitnað í athugun sem gerð hefur verið á vegum Iceland Naturally á því hvaða afurðir Kanadamenn tengja við Ísland. Fiskur var þar vitaskuld efstur á blaði, en raunar kom á óvart að tónlistin lenti í 30% og kvikmyndirnar í 9%. Lambakjötið víðfræga hlaut ekki nema 12%. Þegar spurt var um áhuga fólks á afurðunum hlaut tónlistin 20% og kvikmyndirnar 14%.

Eflaust má rekja þessar jákvæðu niðurstöður til listkynninga ýmiskonar, einkum þá sem undanfarin þrjú ár hefur verið haldin í Manitoba. Íslenskir tónlistarmenn hafa farið víða um Kanada við góðan orðstír. Auk þess eru íslenskar kvikmyndir fastir liðir á dagskrám kvikmyndahátíða, í Toronto, Montreal, Vancouver – og svo þeirri alhuggulegustu: í Gimli.

Vafalaust er hér komin góð ástæða til að auka samskiptin við Kanada. Útflutningur á íslenskum vörum mun örugglega aukast í kjölfar fríverslunarsamningsins. Íslensk list gæti sömuleiðis notið góðs af samningnum.

 

Samráðsfundur með borgarstjóra

Stjórn BÍL átti fund með borgarstjóra, menningar- og ferðamálaráði og nokkrum embættismönnum borgarinnar í Höfða, fimmtudaginn 28. maí sl. Meginumræðuefni fundarins var menningarstefna borgarinnar, sem fyrr um daginn var samþykkt af menningar- og ferðamálaráði, en á eftir að fara fyrir borgarráð til samþykktar.

Almennt lýstu fundarmenn yfir ánægju með stefnuna og töldu hana betrumbót frá fyrri stefnu, sem hafi verið of loðin og ómarkviss. Með nýju stefnunni fylgir aðgerðaáætlun þar sem sérstaklega er tilgreint hvaða svið borgarinnar hafi hinar ýmsu umbætur á sinni könnu og raunar útlistað að nokkru hvernig markmiðum stefnunnar skuli náð.

Að venju komu ýmsar óskir listamanna upp á borðið, rithöfundar lýstu yfir áhuga á að Reykjavík verði “bókmenntaborg”, eins og til tals hefur komið, kvikmyndamenn sögðu frá tilraunum við að stofna kvikmyndaþorp í húsum O. Johnson og Kaaber, myndlistarfólk ræddi um þörfina á ódýrri aðstöðu fyrir listamenn, einkum á Korpúlfsstöðum, og margt margt fleira.

Að vonum var efnahagshrunið ekki langt undan í umræðunni, og töldu margir formennirnir að hún hefði þegar bitnað illa á listafólki. Víða hafi listkennsla snarminnkað í skólum, auk þess sem skrúfað hafi verið fyrir heimsóknir listamanna og kynningar á borð við Skáld í skólum og Litróf listanna. Almennt væri verkefnastaða listamanna bágborin, ekki síst þeirra sem áður reiddu sig á einkageirann.

Athyglisverð voru orð borgarstjóra um að alvarleg mistök hafi verið gerð í skipulagsmálum borgarinnar og átti þá við byggingarmagnið sem víða var leyft, ennfremur almennt virðingarleysi við þá byggð sem fyrir væri á viðkomandi reitum, og í framhaldi af því var rætt um samstarf arkitekta og myndlistarfólk við opinber mannvirki. Minnt var á áform um að hækka stöðugildi við byggingalistardeild Listasafnsins úr 60 í 100 prósent, en það frestaðist í fyrra í kreppunni.

Í lokin bar forseti BÍL fram ósk um að stjórn BÍL fái að vera með í ráðum við endurskoðun á nýtingu Tónlistar- og ráðstefnuhússins. Borgarstjóri tók vel í það og bað forseta að skrifa sér og menntamálaráðherra formlegt bréf þar að lútandi.

 

Menningarstefna listamanna

Málþing í Þjóðminjasafninu, laugardaginn 16. maí kl 10-12 f.h.

 

“Mótuð verði menningarstefna til framtíðar í samráði við listamenn og aðra þá sem starfa að menningarmálum.”

Þetta má lesa í samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar – og kemur stjórn BÍL ekki á óvart, því að á samráðsfundi með Katrínu Jakobsdóttur, menntamálaráðherra, 30. mars sl. mæltist hún til þess að listamenn hæfu sjálfir mótun menningarstefnu.

Fyrstu skrefin verða stigin á þessu málþingi.

 

Frummælendur verða:

Halldóra Vífilsdóttir, arkitekt

Njörður Sigurjónsson, lektor

Að loknum framsöguerindum verða almennar umræður.

 

Allir félagsmenn í aðildarfélögum BÍL eru hvattir til að koma og veita þessu mikilvæga máli lið.

 

Listastefna BÍL

Á samráðsfundi BÍL með menntamálaráðherra 30.mars síðastliðinn barst í tal hvort ekki væri tímabært að ráðuneytið gæfi út menningarstefnu sína. Ráðherra stakk þá upp á því að Bandalagið riði á vaðið og semdi slíka stefnu. Þessu tók stjórn BÍL afar vel og hefur nú ýtt verkefninu á flot, en hyggst einskorða sig við listirnar í stefnumótun sinni. Fyrsta skrefið er að boða til málþings í Þjóðminjasafninu, fyrirlestrarsal, laugardaginn 16. maí kl. 10-12 að morgni.

Frummælendur verða Halldóra Vífilsdóttir, arkitekt, og Njörður Sigurjónsson, lektor, en hann hefur verið ráðinn til að stýra verkinu. Að loknum inngangsorðum þeirra verða opnar umræður um málið. Allir listamenn eru hjartanlega velkomnir.

 

Ráðstefna í Stykkishólmi

MENNINGARLANDIÐ 2009

Menntamálaráðuneyti, iðnaðarráðuneyti og Samband íslenskra sveitarfélaga, í samstarfi við menningarráð landsbyggðarinnar boðar til ráðstefnu á Hótel Stykkishólmi dagana 11. og 12. maí n.k.

Fjallað verður um reynsluna af menningarsamningunum og spurt hver árangur hafi orðið og hvert beri að stefna.  Hvernig getum við nýtt okkur menningu og menningartengda ferðaþjónustu til nýrrar sóknar í nýsköpun og nýtingu menningararfs okkar?

Menningarráð landsbyggðarinnar  kynna starfsemi sína og bjóða upp á fjölbreytt sýnishorn skapandi menningar. Fróðleg erindi og spennandi viðburðir.

DAGSKRÁ

Mánudag 11. maí

Kl. 12:00             Trommusveitin í Stykkishólmi býður gesti velkomna

Ávarp ráðherra

Landshlutapóstur frá Menningarráði Vesturlands og Vestfjarða

Kl.12:40            Dögg Mósesdóttir: Framtíðarfjárfestingin menning

Kl. 13:00            Leikatriði frá Ungmennafélaginu Íslendingi í boði Menningarráðs Vesturlands

–       Stutt hlé –

Kl. 13:30            Elísabet Indra Ragnarsdóttir: „Við verðum að læra að sjá meira, heyra meira, skynja meira …“

Kl. 13:50             Hjálmar H. Ragnars: Skapandi kraftur

Kl. 14:10            Jón Hrólfur Sigurjónsson: „Hér er hægt að fá brjálaðar hugmyndir og láta þær gerast!“

Kl. 14:30 Spurningar og svör um menningaruppeldi og listfræðslu

–       Stutt hlé –

Kl. 15:00            Tónlistarperlur: Alexandra Chernyshova sópran, Þórhallur Barðason barinton og Tom R. Higgerson píanóleikari flytja.  Tónlistaratriði í boði Menningarráðs Norðurlands vestra

Kl. 15:15            Landshlutapóstur frá Menningarráði Norðurlands vestra

Kl. 15:30            Þór Sigfússon: Um þýðingu lista og menningar í íslensku athafnalífi

–       Stutt hlé –

Kl. 16:10             Menningarlandið 2009: Höfum við gengið til góðs: Guðrún Helgadóttir og Signý Ormarsdóttir flytja hugleiðingu um reynslu og árangur af menningarsamningum ríkis og sveitarstjórna. Að erindum þeirra loknum taka þær þátt í pallborði ásamt Svanfríði Jónasdóttur bæjarstjóra á Dalvík og fulltrúum frá iðnaðar- og menntamála-ráðuneytum.

Kl. 17:15            Sameiginleg upplifunarferð með ævintýrasiglingu. Sturla Böðvarsson segir frá sögu og skipulagi gamla miðbæjarins í Stykkishólmi og gengið verður fylktu liði gegnum gamla bæinn, niður á höfn og um borð í bát sem siglir með gesti um Breiðafjörð. Boðið verður upp á ferskt sjávarfang um borð.

Kl. 19:45            Fordrykkur í boði Stykkishólmskaupsbæjar í Vatnasafninu.

Kl. 21:00            Kvöldverður með næringu fyrir líkama og sál. Þjóðlagasveitin frá Akranesi, Stefán Benedikt Vilhelmsson leikari, Þórunn Gréta Sigurðardóttir píanóleikari  og  Kómedíuleikhúsið frá Ísafirði verða meðal skemmtiatriða.

Þriðjudag 12. maí

Kl. 09:30            Svanhildur Konráðsdóttir:  Menning – mikilvægur drifkraftur í ferðaþjónustu

Kl. 09:50            Landshlutapóstur frá Menningarráði Eyþings

Kl. 10:05            Stuttmyndafestivalið Stulli – verðlaunamynd og bjartasta vonin 2008 í boði Menningarráðs Eyþings

Kl. 10:15            Dansgjörningur í boði Menningarráðs Eyþings: Anna Richardsdóttir

Kl. 10:30            Landshlutapóstur frá Menningarráði Suðurlands

Kl. 10:45            Þjóðlagasveitin Korka í boði Menningarráðs Suðurlands

–       Stutt hlé –

Kl. 11:20             Sigríður Sigurjónsdóttir: Stefnumót Bænda og hönnuða

Kl. 11:40            Sólveig Ólafsdóttir: Meyjarhumar og hákarl

Kl.12:00            Matarhlé

Kl.13:00            Viðar Hreinsson: Menningararfur og sjálfsmynd Íslendinga

Kl. 13:20            Hjálmar Sveinsson: Skipulag er menning

Kl. 13:40            Umræður

–       Stutt hlé –

Kl. 14:20             Landshlutapóstur frá Menningarráði Austurlands

KL. 14:35            Brynhildur Guðjónsdóttir: Í fáum orðum

Kl. 15:00            Jón Jónsson: Rótað í framtíðinni

Kl.15:20            Ávarp ráðherra

Kl.15:30            Lúðrasveit Stykkishólms og Akraness kveður gesti

Starfslaunum fjölgað

Fimmtudaginn 16. apríl samþykkti Alþingi nýtt frumvarp um lög um starfslaun listamanna. Mestu skiptir sú breyting að fjölga laununum um þriðjung eða úr 1200 í 1600 mánaðarlaun. Áður höfðu listamenn náð samstöðu um skiptingu launa á milli listgreina, svo og um aðra þá þætti sem að málinu koma, og var sú sátt innsigluð á fundi í Menntamálaráðuneytinu 7. janúar síðastliðinn.

 

Sjá meira um málið undir Greinar.

 

Starfslaun listamanna

Ágúst Guðmundsson:

 

Sá árangur sem náðist með nýjum lögum um starfslaun listamanna á sér langan aðdraganda,  því að lögum um þennan málaflokk hefur ekki verið haggað síðan 1996. Á meðan ýmsir aðrir þjóðfélagsgeirar sóttu sér gull í greipar og stækkuðu og bólgnuðu, einkum þeir auðugustu, gerðist ekkert annað með listamannalaunin en að umsóknum fjölgaði ár frá ári. Þörfin á að bæta um betur var því orðin afar brýn.

Þetta viðurkenndi þáverandi menntamálaráðherra, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, og bauð upp á það nú í haust að hefja viðræður við fulltrúa frá Bandalagi íslenskra listamanna um þriðjungs fjölgun mánaðarlauna. Með þessu var hún að efna loforð frá bjartari dögum í hagsögu þjóðarinnar, en það skal sagt henni til hróss að hún stóð við loforðið þrátt fyrir efnahagslegt hrun. Er skemmst frá því að segja að þann 7. janúar síðastliðinn náðist samkomulag um skiptingu milli hinna ýmsu listgreina og um flesta aðra þætti málsins.

Það var í rauninni ekki annað eftir en að greiða úr nokkrum formsatriðum í ráðuneytinu og reka á frumvarpið smiðshöggið, þegar stjórnin féll í janúarlok. Undirritaður var þess þá fullviss að erfitt yrði að endurlífga málið – en nýr menntamálaráðherra kom listamönnum skemmtilega á óvart með einstakri framtakssemi. Af skörungsskap tók Katrín Jakobsdóttir málið fyrir og lét ganga frá frumvarpinu með hraði, lagði það síðan fyrir vorþingið, þar sem það var afgreitt á lokadögum þess.

Svo sem oft áður komu fram gamalkunnar úrtölur, t.d. um listamenn á framfæri ríkisins, en þær voru þó venju fremur bitlausar að þessu sinni. Nokkuð byggðust þær á þeim rótgróna misskilningi, að verið væri að styrkja tómstundagaman einhverra iðjuleysingja! Staðreyndin er hins vegar sú að listamenn innan BÍL eru atvinnumenn úr ýmsum greinum og þiggja laun, rétt eins og hverjir aðir, fyrir vinnu sína. Starfslaunin tengjast verkefnum sem lístamenn sækja um stuðning við, ríkið fjármagnar síðan þau verkefni í formu starfslauna, hljóti þau náð fyrir augum sjóðsstjórnanna.

Á tímum kreppu og atvinnuleysis eru starfslaun listamanna einmitt kjörinn vettvangur til að auka atvinnuskapandi tækifæri á sviðum sem gjarnan leiða af sér umtalsverð afleidd störf og þjónustu af ýmsu tagi. Þar með er líka tekin stefna á störf sem kalla á virkjun hugans fremur en landsins gæða og er raunar aðeins eitt dæmi af mörgum um þá trú á hugarorkuna sem einkennir sitjandi stjórnvöld.

Katrín Jakobsdóttir fer vel af stað í embætti sínu sem menntamálaráðherra. Annað stórvirki hennar er að taka þátt í byggingu Tónlistar- og ráðstefnuhúss í samstarfi við borgaryfirvöld, en það er annað mál sem hljómar illa í eyrum þeirra sem ekki hefur skilist að listviðburðir og menningarlíf yfirleitt eru ekki bara skraut á tyllidögum þjóðlífsins, heldur heyra til þeirri atvinnugrein sem vex hraðast í heimshluta vorum: iðnaði sköpunar.

 

Greinin var send Morgunblaðinu 22. apríl 2009

 

Page 20 of 27« First...10...1819202122...Last »