Birna Hafstein, formaður Sjálfstæðu leikhúsanna, skrifar eftirfarandi grein í Fréttablaðið í morgun í tilefni af boðuðum niðurskurði á opinberum fjárframlögum til starfsemi ativnnuleikhópa:

Sjálfstæðu leikhúsin (SL), samtök atvinnufólks í sviðslistum á Íslandi, harma þann mikla niðurskurð til sjálfstæðra sviðslistahópa sem boðaður er í fjárlögum 2014.
Innan sjálfstæða sviðslistageirans er að finna aðalvaxtarbrodd íslenskra sviðslista, nýsköpun, rannsóknir og tækifæri ungs sviðslistafólks til að láta að sér kveða. Jafnframt er meirihluti allra uppsetninga sjálfstæðra hópa ný íslensk verk sem stuðla að framþróun sviðslista með nýsköpun og frumleika.
Sjálfstæðir sviðslistahópar hafa einnig tekið forystu í kynningu á íslenskum sviðslistum á erlendum vettvangi og hafa staðið að markvissri uppbyggingu á alþjóðlegu tengslaneti fyrir tilstuðlan SL og framsækinna sviðslistahópa eins til dæmis Vesturports og Shallala Ernu Ómarsdóttur.
Ísland hefur á síðustu árum verið kröftugur vettvangur skapandi greina sem hafa fjölgað störfum og skapað gjaldeyristekjur eins og glöggt má sjá í skýrslu sem unnin var um hagræn áhrif þeirra. Í þeirri skýrslu eru færðar sönnur á mikilvægi skapandi greina sem einnar af helstu tekjulindum íslenska ríkisins. Þessi skýrsla var unnin í samvinnu og með stuðningi allra helstu ráðuneyta.
Það er því með öllu óskiljanlegt að ekki sé haldið áfram að byggja upp og styðja við skapandi greinar þegar ljóst er að Ísland þarf að halda áfram að byggja upp atvinnulíf sem byggir á hugviti og sköpunarkrafti.
Skapandi greinar eru að stórum hluta lykillinn að því að vekja athygli á Íslandi sem áhugaverðum kosti fyrir ferðamenn. Þær eru grunnur að öflugu menningarlífi, nýsköpun og umbreytingu í atvinnulífi og forsenda fyrir farsælu þjóðfélagi.
Stjórn Sjálfstæðu leikhúsanna– SL hvetur því ríkisstjórn og þingmenn til að draga til baka niðurskurð upp á 24% til starfsemi atvinnuleikhópa í fjárlagafrumvarpi og gefa þeim tækifæri til að halda áfram að byggja upp fjölbreytt og skapandi Ísland. Þannig aukum við tekjur ríkissjóðs – þannig aukum við lífsgæði!