Þann 24. ágúst rennur út frestur til að senda inn umsóknir í Kulturkontakt Nord vegna íbúða listamanna. Eftirfarandi tilkynning ætti að fara sem víðast meðal þeirra sem þetta varðar:

Kulturkontakt Nord påminner om möjligheten för residenscentra att söka stöd. Se närmare information nedan på svenska og engelska.

Nordic Culture Point reminds residencies of the possibility to apply for grants. More information below in Swedish and English.

 

Kulturkontakt Nord

Suomenlinna B 28

00190 Helsinki

Finland

 

info@kknord.org

www.kknord.org

 

Kulturkontakt Nord delar ut stöd till residensverksamhet

 

Kulturkontakt Nord tar nu emot ansökningar till modulen för stöd till

residenscentra. Modulen, som riktar sig till enskilda residenscentra

inom alla konstområden, beviljar stöd till residensverksamheter i

Norden för att de i sina residensprogram skall kunna ta emot

professionella konstnärer och kulturaktörer från Norden.

 

Stödet till residenscentra delas ut endast vart tredje år och gäller

residensverksamhet under åren 2007- 2009.

 

Se Kulturkontakt Nords webbsida för kriterier och instruktioner om hur

man ansöker: http://www.kulturkontaktnord.org?pageID=34

 

Ansökningsblanketter finner du här:

http://applications.kknord.org/user

 

Kulturkontakt Nord accepterar endast ansökningar som sänts in med den elektroniska ansökningsblanketten.

 

Ansökningsfristen löper ut den 24 augusti 2007.

 

Kulturkontakt Nord

Sveaborg B 28

00190 Helsingfors

Finland

 

info@kknord.org

 

 

Module to Support Artists’ Residencies

 

Nordic Culture Point is now receiving applications to the Module

supporting artist-in-residence centres. The module, which supports

artist-in-residence centres working in the field of art and culture,

provides funding for residency organisations in the Nordic countries to include in their programmes professional practitioners such as artists,

musicians, dancers, writers, translators etc.

 

The Module supporting A-i-R centres is open for applications only every third year and selected residency organisations will receive support

for their activities during 2007-2009.

 

Please read the information on criteria and eligibility for the Module

on our website: www.kknord.org/?pageID=34

 

To apply, please fill out the application forms available on:

 

http://applications.kknord.org/user .

 

Nordic Culture Point only accepts applications submitted electronically

through the designated application form.

 

Deadline for applications is August 24, 2007.

 

Nordic Culture Point

Suomenlinna B 28

00190 Helsinki

Finland

 

info@kknord.org