Foreningen og dens historie

Islands Kunstnerforbund BÍL, blev stiftet d. 6. september 1928 i Reykjavik i den hensigt at forene landets kunstnere i et stort og slagkraftigt organ, der kunne varetage disses fælles interesser på et bredt grundlag. Organisationen har til formål at befordre islandsk kunsts vækst og trivsel, såvel hjemme som i udlandet, tilgodese islandske kunstneres interesser, samt styrke kunstnernes indbyrdes solidaritet og samarbejde. Fjorten faglige organisationer for professionelle kreative eller fortolkende kunstnere er tilsluttet BÍL, hvis respektive formænd er selvskrevne i forbundets bestyrelse. Denne udpeger tillige kunstnernes repræsentanter i en række komitéer og udvalg indenfor stat og kommune, foruden at stå til almen disposition for øvrigheden som udsagnsgiver i kunst- og kulturmæssige anliggender.